โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หนังสือเวียนคำสั่งมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

หนังสือเวียนคำสั่งมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

หนังสือเวียนคำสั่งมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

เรียน  ทุกอำเภอ
      ขอแจ้งแนวทางการกักกันโรค  14  วันที่บ้าน  สำหรับ ผุ้เดินทางจาก จ.สมุทรสาคร  
ส่วนจังหวัดอื่นๆ  ที่ยังมีรายงานผู้ป่วย ให้สังเกตอาการตนเอง  14 วัน  สวมหน้ากากอนามัย  หากมีอาการป่วย  หรือกรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ขอให้พบแพทย์ส่งตรวจโควิดทันทีครับ
15 ก.พ.64

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   หนังสือเวียน คำสั่งมาตรการป้องกันโควิดผู.pdf ]

: 15 กุมภาพันธ์ 2021 : Admin 49

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @