ชื่อ - นามสกุล :นายแพทย์วรุตม์ เกตุสิริ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
หน้าที่หลัก :บริหารโรงพยาบาล
ที่อยู่ :จ.อุบลราชธานี
Telephone :
Email :emptystreet@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารโรงพยาบาลสิรินธร