ชื่อ - นามสกุล :น.ส.สนธยา สมบูรณ์
ตำแหน่ง :จพ.งานวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน้าที่หลัก :งานเทคนิคการแพทย์
ที่อยู่ :
Telephone :151
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : งานเทคนิคการแพทย์