ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ภัสชา จำปาหอม
ตำแหน่ง :จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานรังสีการแพทย์
ที่อยู่ :
Telephone :152
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : งานรังสีการแพทย์