โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อนุมัติแผนงบค่าเสื่อมวงเงิน 10% ระดับเขต วงเงิน 20% ระดับจังหวัด และวงเงิน 70 % ระดับหน่วยบริการ(CUP) ปีงบประมาณ 2564

อนุมัติแผนงบค่าเสื่อมวงเงิน 10% ระดับเขต วงเงิน 20% ระดับจังหวัด และวงเงิน 70 % ระดับหน่วยบริการ(CUP) ปีงบประมาณ 2564

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบ(PDF) ตาม link ได้เลยครับ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   งบค่าเสื่อม 10-20-70 _ ปีงบประมาณ 64-บีบอัด.pdf ]

: 25 กุมภาพันธ์ 2021 : Admin 489

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @