โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมาครับ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศผู้ชนะ ทันตกรรม.pdf ]

: 20 พฤษภาคม 2021 : Admin 498

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @