โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร จำนวน 2,571.50 ตรม.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร จำนวน 2,571.50 ตรม.

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร จำนวน 2,571.50 ตรม.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รวมเผยแพร่ถนนแอสฟัสท์.pdf ]

: 24 มิถุนายน 2021 : Admin 427

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @