โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   3.นโยบายบุคลากร ปี 65 (6).pdf ]

: 29 มีนาคม 2022 : Admin 286

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @