โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

มาตราการการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

มาตราการการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

มาตราการการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   4.รวม moit7 ขึ้นเว็บ(7).pdf ]

: 29 มีนาคม 2022 : Admin 343

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @