โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และการยืมทรัพย์สินของราชการโรงพยาบาลสิรินธร

แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และการยืมทรัพย์สินของราชการโรงพยาบาลสิรินธร

 แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และการยืมทรัพย์สินของราชการโรงพยาบาลสิรินธร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   6.ยืมพัสดุ ขึ้นเว็บ (15).pdf ]

: 29 มีนาคม 2022 : Admin 328

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @