โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน   ประจำปีงบประมาณ  2565   ไตรมาส 3

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ขึ้นเว็บลงทุน.pdf ]

: 23 มิถุนายน 2022 : Admin 293

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @