โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560   ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ขึ้นเว็บ3 ผู้มีส่วนได้เสีย.pdf ]

: 27 ธันวาคม 2022 : Admin 175

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @