โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม   2565  (แบบ สขร.1)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ขึ้นเว็บ สขร ธค.pdf ]

: 28 ธันวาคม 2022 : Admin 168

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @