โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 29 มีนาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 29 มีนาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 29 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รวมร้องเรียน.pdf ]

: 30 มีนาคม 2023 : Admin 33

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @