โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ไตรมาส 2   ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รวมปราบราม66.pdf ]

: 30 มีนาคม 2023 : Admin 38

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @