โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อนุมัติแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสิรินธร ประจำปีงบประมาณ 2566

อนุมัติแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสิรินธร ประจำปีงบประมาณ 2566

อนุมัติแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสิรินธร ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รวมแผนปฎิบัติการ66new.pdf ]

: 30 มีนาคม 2023 : Admin 106

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @