โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(DR) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(DR) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(DR) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศผู้ชนะ.pdf ]

: 2 มิถุนายน 2023 : Admin 84

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @