โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน

สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน

สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รวมรายงานร้องเรียน.pdf ]

: 26 มีนาคม 2024 : Admin 49

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @