โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2022-06-09 10:52:19
2แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้ (User Account) เพื่อใช้บริการอินเตอร์เน็ต2022-06-01 16:57:50
3คำแนะนำการใช้ยากัญชา2022-03-07 14:03:12
4คู่มือการใช้งาน web อุบลพร้อม จองการรับบริการวัคซีน COVID-192021-06-08 15:18:03
5ใบ Consent Form สำหรับผู้ขอประวัติการรักษาเพื่อใช้ในการส่งต่อระบบ H4U2020-04-23 09:31:05
6แบบขออนุญาตปฏิบัติงานในที่พัก จังหวัดอุบลราชธานี (กักตัว14วัน)2020-03-30 13:19:07

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @