โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระสอบสูบไม่ต่ำกว่า2,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระสอบสูบไม่ต่ำกว่า2,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระสอบสูบไม่ต่ำกว่า 2,000  ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  90 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รวมไฟล์ 4 ประตู.pdf ]

: 25 พฤษภาคม 2021 : Admin 495

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @