โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการทางการแพทย์ในลักษณะงบลงทุน ปี 2565 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการทางการแพทย์ในลักษณะงบลงทุน ปี 2565 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการทางการแพทย์ในลักษณะงบลงทุน ปี 2565  ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รายงานงบค่าเสื่อม65ขึ้นเว็บ(4).pdf ]

: 31 มีนาคม 2022 : Admin 329

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @