โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี  รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รายงานเงินบำรุงขึ้นเว็บ(4).pdf ]

: 31 มีนาคม 2022 : Admin 367

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @