โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน    ประจำปีงบประมาณ  2565   ไตรมาส 4

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   งบลุงทุนขึ้นเว็บ.pdf ]

: 12 กันยายน 2022 : Admin 214

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @