โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิรินธร ประจำปีงบประมาณ 2566

กำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิรินธร ประจำปีงบประมาณ 2566

กำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิรินธร   ประจำปีงบประมาณ  2566

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ขึ้นหน้าเว็บ01.pdf ]

: 26 ธันวาคม 2022 : Admin 31

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @