โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปี 2565

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปี 2565

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ขึ้นหน้าเว็บรายงาน.pdf ]

: 26 ธันวาคม 2022 : Admin 186

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @