โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาและมอบหมายการอนุมัติปรับแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทุกประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาและมอบหมายการอนุมัติปรับแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทุกประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาและมอบหมายการอนุมัติปรับแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทุกประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ขึ้นเว็บแผนยา.pdf ]

: 28 ธันวาคม 2022 : Admin 175

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @