โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แนวทางและมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลสิรินธร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แนวทางและมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลสิรินธร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แนวทางและมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
        โรงพยาบาลสิรินธร  ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รวมแผนความเสี่ยง.pdf ]

: 30 มีนาคม 2023 : Admin 42

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @