โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แนวทางและมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลสิรินธร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แนวทางและมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลสิรินธร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แนวทางและมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
        โรงพยาบาลสิรินธร  ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   MOIT 181.pdf ]

: 31 มีนาคม 2023 : Admin 27

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @