โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี    รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รวมบำรุง2.pdf ]

: 31 มีนาคม 2023 : Admin 101

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @