โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประกวดราคาเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกวดราคาเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกวดราคาเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศ เช่า เอกซเรย์หน้า รพ.pdf ]

: 23 พฤษภาคม 2023 : Admin 105

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @