โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง , ความเสี่ยงด้านClinic , ความเสี่ยงด้านทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 15 กันยายน 2566

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง , ความเสี่ยงด้านClinic , ความเสี่ยงด้านทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 15 กันยายน 2566

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง , ความเสี่ยงด้านClinic , ความเสี่ยงด้านทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 15 กันยายน 2566

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ความเสี่ยง ร้องเรียน ไตร 4 ขึ้นเว็บ.pdf ]

: 15 กันยายน 2023 : Admin 138

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @