โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการอบรมขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมอบรมวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน

โครงการอบรมขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมอบรมวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน

โครงการอบรมขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมอบรมวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รพ.คุณธรรม ไตร4 ขึ้นเว็บ_compressed (1).pdf ]

: 15 กันยายน 2023 : Admin 125

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @