โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ชมรมจริยธรรม “สิรินธร STRONG” แผนดำเนินการพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมฯ ให้ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชมรมจริยธรรม “สิรินธร STRONG” แผนดำเนินการพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมฯ ให้ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชมรมจริยธรรม “สิรินธร STRONG” แผนดำเนินการพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมฯ ให้ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ชมรมจริยะธรรม ไตรมาส 1_compressed.pdf ]

: 15 พฤศจิกายน 2023 : Admin 130

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @